چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » بیانیه”فراخوان اضطراری” اعضای پارلمان اروپا خطاب به آقای دکترعلی مطهری درارتباط با محمد علی طاهری

بیانیه”فراخوان اضطراری” اعضای پارلمان اروپا خطاب به آقای دکترعلی مطهری درارتباط با محمد علی طاهری

بیانیه”فراخوان اضطراری” اعضای پارلمان اروپا خطاب به آقای دکترعلی مطهری نایب رئیس پارلمان ایران در مورد ضرورت آزادی بیدرنگ آقای دکترمحمدعلی، بویژه باتوجه به صدور حکم عفو رهبر نظام.