شنبه , ۱ مهر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » بیانیه”فراخوان اضطراری” اعضای پارلمان اروپا خطاب به آقای دکترعلی مطهری نایب رئیس پارلمان ایران
EU flags, European Parliament, Strasbourg

بیانیه”فراخوان اضطراری” اعضای پارلمان اروپا خطاب به آقای دکترعلی مطهری نایب رئیس پارلمان ایران

به گزارش گزارشگران “انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران” ار پارلمان اروپا در بروکسل – بلژیک- اعضای پارلمان اروپا با صدور بیانیه ای به عنوان”فراخوان اضطراری” خواهان آزادی آقای دکترمحمدعلی طاهری بنیانگذار روش درمانگرانه”روحی- جسمی” شدند.

در این بیانیه از ادامه حبس غیرقانونی آقای دکترمحمدعلی طاهری علیرغم حکم ویژه رهبر نظام ناظر بر عفو ایشان، بخصوص در اتمام دوران پنجساله زندان ایشان- که اکثرا در سلول انفرادی در زندان اوین سپری شده- و رد مال از سوی ایشان ابراز نگرانی عمیق شده و ادامه حبس ایشان در دوره های دوماهه قابل تمدید “بازداشت موقت” از سال گذشته  تا بحال، فاقد هرنوع وجاهت حقوقی ارزیابی شده است.

Capture