پنجشنبه , ۴ مرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » عوارض تکفیریها و جاسوسهای نفوذی داعش- از قبیل “سجاد تنها”- در موسسه حق پژوهی خراسان

عوارض تکفیریها و جاسوسهای نفوذی داعش- از قبیل “سجاد تنها”- در موسسه حق پژوهی خراسان

سایت تکفیری و ضاله و آلوده به انحرافاتِ مطبّق یعنی همان مرکز تکفیری که جاسوسهای داعشی نفوذی با حضور خود موجب شده اند تا میراث امام خمینی به زیر سم ستوران سربازان سعید امامی بیفتد و لگدکوب شود، در چاله دست انداز داخلی افتاده و امروز  به روز  نشده است.

 

این دست اندازها و حفره ها،  عوارضِ دست اندازی هایِ  جاسوسهای نفوذی تکفیری داعش است!جاسوسهای داعشی نفوذی مساله ساز و دردسر آفرین!

گزارشها حکایت از آن دارند که آقای مرتضی امین نیا و همکارانشان  جارو به دست گرفته و با جدیت در صدد غبار روبی و فضله زدائی و ازاله فضولات از فضای داخلی موسسه حق پژوهی در خراسان هستند تا پس از آن که رفع مشکل از پایگاه سایبری موسسه صورت گرفت، دوباره جاسوسهای تکفیری نفوذی داعش، مَرکبِ موسسه را با شیطنتهای دیگر خود  به چاه و چاله جدیدی در نغلطانند!