چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » تجمع اعتراضی حامیان آزادی دکترمحمدعلی طاهری در شهر زوریخ سویس

تجمع اعتراضی حامیان آزادی دکترمحمدعلی طاهری در شهر زوریخ سویس

مژگان چوبداران فعال حقوق بشر در گفتگو با تلویزیون دُرّ تی وی اعلام کرد که به تجمعات خود تا آزادی دکتر طاهری ادامه خواهند داد و سوال ما از آقای خامنه ایی این است که کجای این رفتار سیستم قضایی با یک زندانی قانونی واسلامی است؟ چگونه شخصی که حکم عفو آن را شما صادر کرده اید آزاد نمیکنند؟