یکشنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » دستهبندی نشده » بعداز سی و پنجسال هنوز هم مردم میپرسند براستی چه شد؟ و… چرا؟

بعداز سی و پنجسال هنوز هم مردم میپرسند براستی چه شد؟ و… چرا؟

انفجار در ۷ تیر ۱۳۶۰ ، مبارزه یا اقدام تروریستی و کشتار؟

سایت موسوم به فرقه نیوز اقدام به انتشار متنی کرده که در ادامه به نظر خوانندگان  رسانده میشود:

بدون شرح   ۰۵ ، ۰۴ ، ۱۳۹۵انفجار در ۷ تیر ۱۳۶۰ ، مبارزه یا اقدام تروریستی و کشتار؟

 

بعد از اینکه دوسال و نیم از انقلاب نو پای مردم ایران گذشت.رجوی بر اثر تحریکات و تبلیغات دروغین و بعدش هم تظاهرات مسلحانه در سی خرداد سال شصت اعلام مبارزه مسلحانه کرد که در حقیقت استارت عملیات تروریستی اش را زد و سازمان با اینکارش باعث بسته شدن فضای باز سیاسی بوجود آمده بعد از انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران گشت و بدنبال آن رجوی که تشنه قدرت بود ؛ با هدف بسته شدن کامل فضای باز سیاسی و دستگیری و زندانی شدن و کشته شدن تعداد زیادی از نیروهای سازمان و مردم ایران ؛ در هفتم تیرماه همین سال طبق گقته های درونی سازمان توسط یک فرد نفوذی (از سوی تشکیلات رجوی) ، دفتر حزب جمهوری اسلامی را منفجر کرد که طی این اقدام تروریستی آقای بهشتی و تعداد زیادی کشته شدند.

رجوی همیشه به این کار افتخار می کرد و طبق روال همیشگی یک تحلیل آبکی هم داشت که با اینکارش رژیم را بی آینده کرده است. البته بعد از گذشت سی و پنج سال نه تنها رژیم را بی آینده نکرده است بلکه منجر به قوی تر شدن حکومت ایران شده است و از طرف دیگر این رجوی و تشکیلات قرون وسطایی اش هست که بی آینده شده است و در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته و رجوی هم از ترس جانش و فرار از پاسخگویی اکنون بیش از یک دهه است که در مخفیگاه بسر می برد.

ali - jahani - matn

اما بعد از این مقدمه می پردازیم به این سوال که آیا این اقدام و سایر اقدامات رجوی جزو مبارزه بود یا اینکه یک عمل تروریستی و یک جنایتی بیش نبود؟ و در همین رابطه سوال از رجوی ها ، اینست که اگر این عمل مبارزه بود پس چرا علنا مسولیت آنرا تقبل نمی کنند و همواره در تبلیغاتش می گویند این انفجار خشم خلق بوده است و هیچگاه حاضر نشده اند فردی که این عمل تروریستی را انجام داده است حتی در تشکیلات معرفی کنند و از او تجلیل کنند؟ بنابراین همین خودش بیانگر این حقیقت است که این یک عمل تروریستی بوده است و دلیل دیگر اینکه اگر این اقدام و اقدامات مشابه دیگر سازمان مبارزه بود پس چرا نه تنها باعث ضعیف شدن و بقول رجوی بی آینده شدن رژیم و منجر به سرنگونی نشد بلکه رژیم را قوی تر کرده است طوری که تبدیل به یک قدرت منطقه ای در خاور میانه شده است و قدرت های خارجی آنرا طرف حساب می دانند و با آن بر سر مسایل منطقه گفتگو می کنند؟ و

اکنون بعد از گذشت سی و پنج سال از تحلیل آبکی رجوی همه به چشم می بینند که این رجوی و تشکیلات استالینیستی اش هست که با سقوط رژیم صدام حسین و خلع سلاح و از دست دادن قلعه اشرف این پایگاه استراتژیکی و ظرف فرقه گرایی ؛ بی آینده شده است و در استانه فروپاشی و نابودی کامل قرار گرفته است.

Ali-jahani-matn

بله ، رجوی با اعلام مبارزه مسلحانه در سی خرداد سال شصت و استارت زدن استراتژی ترور و خشونت ؛ در هفتم تیر ماه سال ۶۰ با انفجار حزب جمهوری اسلامی بطور عملی اقدامات تروریستی اش را تحت عنوان مبارزه برای آزادی شروع کرد و همه شاهد هستیم که این نه تنها دروغی بیش نیست که رجوی و سازمان فرقه گرایش ادعا دارند برای رسیدن مردم ایران به آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه می کنند بلکه کاملا صد و هشتاد درجه عکس آن ؛ رجوی با اینگونه اقدامات تروریستی اش آزادی بوجود آمده بعد از انقلاب را از بین برد و باعث بسته شدن فضای باز سیاسی گردید و همچنین رجوی بخاطر همین اقدامات تروریستی اش ؛ نه تنها کاملا از مردم دور شد بلکه بطور کامل در جهت خلاف منافع مردم ایران با دشمنان مردم ایران نظیر اسرائیل و عربستان و افراطی ترین جناحهای جنگ طلب در حزب جمهوری خواه آمریکا همسو گردیده است. لذا بخاطر خیانت به منافع ملی بشدت مورد خشم و انزجار آحاد ملت ایران قرار دارد و رجوی دیر یا زود بایستی از مخفیگاه بیرون کشیده شود و پاسخگو ی این همه جنایات و خیانت هایش علیه مردم ایران تحت عنوان مبارزه باشد.