چهارشنبه , ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » آخرین عکس از جوانانی زیرخدمت نیروهای نظامی در نیریز فارس

آخرین عکس از جوانانی زیرخدمت نیروهای نظامی در نیریز فارس

با درغلطیدن اتوبوس حامل نیروهای زیر خدمت ارتش، بیش از نوزده نفر جان خودرا از دست دادند و عده دیگری نیز جراحتهای مهم برداشتند.

 

این حادثه به طور همزمان در یک روز در دو استان مختلف ایران به وقوع پیوست. امری که بسیار قابل تامل است

606197_117