چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » دستگیری یک فردمشکوک، بروکسل رازیر چتر امنیتی برد

دستگیری یک فردمشکوک، بروکسل رازیر چتر امنیتی برد

یک مرکز خرید واقع در شهر بروکسل پایتخت بلژیک به خاطر تهدید بمبگذاری تخلیه شده است.

 

مناطق اطراف مرکز خرید “سیتی ۲” توسط ماموران امنیتی محاصره شده و کارشناسان بمب در محل حضور یافته اند.