یکشنبه , ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » حسن نایب هاشم فعال حقوق بشردر۷مین روز اعتصاب غذا ازاهداف وعلل اعتصاب غذای خود میگوید

حسن نایب هاشم فعال حقوق بشردر۷مین روز اعتصاب غذا ازاهداف وعلل اعتصاب غذای خود میگوید

دکترحسن نایب هاشم فعال حقوق بشر که هم اکنون به دلیل حضور در ۳۲مین جلسه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به سر می برد، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده و در گفتگو با تلویزیون “دُرّتی وی” در مورد علت و خواسته هایش از این اعتصاب غذا سخن میگوید