جمعه , ۱۱ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » تحلیل هفتگی دکتر مهدی خزعلی از تلویزیون بین المللی سایبری دُرّ تی وی – جلسه سوّم

تحلیل هفتگی دکتر مهدی خزعلی از تلویزیون بین المللی سایبری دُرّ تی وی – جلسه سوّم

موضوعات:

۱- عرفان حلقه ۲- حمایت  از رهبری در صورت به دست گرفتن پرچم اصلاحات ۳- اصلاح اصلاحات