چهارشنبه , ۲ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » تجمع فعالان حقوق بشر در شهر سانفرانسیسکو آمریکا برای آزادی دکتر محمد علی طاهری و سایر زندانیان سیاسی

تجمع فعالان حقوق بشر در شهر سانفرانسیسکو آمریکا برای آزادی دکتر محمد علی طاهری و سایر زندانیان سیاسی

فعالان حقوق بشر و حامیان آزادی دکتر محمد علی طاهری در شهر سانفرانسیسکو آمریکا
به روشنگری افکار عمومی در ارتباط با نقض مستمر حقوق بشر در ایران شدند