سه شنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » تجمع اعتراضی حامیان آزادی و شاگردان دکتر محمد علی طاهری در شهر ادمونتون کانادا

تجمع اعتراضی حامیان آزادی و شاگردان دکتر محمد علی طاهری در شهر ادمونتون کانادا

تجمع اعتراضی حامیان آزادی و شاگردان دکتر محمد علی طاهری در شهرهای ادمونتون، تورنتو و مونترال کانادا