چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » زوریخ سوئیس : ادامه سلسله تجمعات اعتراضی برای آزادی دکترمحمدعلی طاهری روز شنبه۲۲خرداد ۱۳۹۵

زوریخ سوئیس : ادامه سلسله تجمعات اعتراضی برای آزادی دکترمحمدعلی طاهری روز شنبه۲۲خرداد ۱۳۹۵

در ادامه سلسله تجمعات اعتراضی برای آزادی دکترمحمدعلی طاهری روز شنبه۲۲خرداد ۱۳۹۵ تجمعی در مرکزشهر زوریخ سوئیس برپاشد. درخواست وهدف اصلی تجمع کنندگان از برپایی این تجمعات آزادی بی قید و شرط دکترمحمدعلی طاهری است.

خانم مژگان چوبداران در گفتگو با تلویزیون بین المللی “دُرّ تی وی” از برگزاری تجمعات اعتراضی برای آزادی دکتر محمد علی طاهری در مرکز شهر زوریخ و ادامه این تجمعات در برابر سازمان ملل متحد در هفته آینده سخن می گوید :