جمعه , ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » اصحاب العمامه تحت مقاعدهم صنادیق المستحکمة مملوٌّ من الاسکناس و النقود و الذهب و الفضة

اصحاب العمامه تحت مقاعدهم صنادیق المستحکمة مملوٌّ من الاسکناس و النقود و الذهب و الفضة

ملاهای حکومتی با سوء استفاده از موقعیت کنونی به دنیاگرایی روی آورده اند

در زیر نشمینگاه صاحبان عمامه (آخوندها و ملاهای حکومتی) گاوصندوقهای حاوی اسکناس و وجوه نقد و طلا و نقره است

 

بنر شهردای نیشابور برای افشاگری ملاهای دنیاپرست!!