شنبه , ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » فتاوی مراجع تقلید قم درمورد ضرورت اجرای احکام صادره توسط ولی فقیه -مقام رهبری دایر بر عفو زندانیان

فتاوی مراجع تقلید قم درمورد ضرورت اجرای احکام صادره توسط ولی فقیه -مقام رهبری دایر بر عفو زندانیان

پس از صدور فتاوی آقایان حضرات آیات عظام علویگرگانی و گرامی دائر بر این که فرمان عفو رهبری، حکم حکومتی است و در نتیجه لازم الاجرا میباشد، و مجریان مسئول به هیچ بهانه ای نمیتوانند از اجرای حکم حکومتی رهبری استنکاف نمایند، آیت الله العظمی میرزاحسینعلی نوری همدانی نیز با صدور یک فتوا مشت محکمی بردهان کسانی زدند که از اجرای فتوای رهبری ناظر بر عفو زندانیان -که بنا به درخواست آیت الله صادق لاریجانی/ رئیس قوه قضائیه/  در فهرست “معفوین” قرار گرفته اند- خودداری مینمایند.

 

4638607_23

در واقع سردژخیم سیاهچال اوین و سربازجوی پرونده آقای دکترمحمدعلی طاهری در گفتگو با یکی از مسئولان خود، از چگونگی دخالتهای بعضی از عناصر جاکرده در زیر قرارگاه امن “ثارالله” برای زیر پا انداختن و عدم اعتنا به حکم حکومتی عفو رهبری در قبال آقای دکتر محمدعلی طاهری افشاگریهای قابل تاملی مینماید و نشان میدهد که چگونه افراد نفوذی در امنیتی ترین بخش ضداطلاعات نظام، از رهبرنظام عبور کرده و فرامین و احکام حکومتی او را لگدمال مینمایند.