شنبه , ۳۰ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » علی لاریجانی در رقابت با محمدرضا عارف با کسب 173 رأی به عنوان رئیس موقت مجلس دهم برگزیده شد.

علی لاریجانی در رقابت با محمدرضا عارف با کسب 173 رأی به عنوان رئیس موقت مجلس دهم برگزیده شد.

با کسب 173 رأی نمایندگان  لاریجانی رئیس ماند باچه مکانیسمهای این ریاست موقت تداوم خواهد یافت؟