چهارشنبه , ۲ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » تحلیل هفتگی دکتر مهدی خزعلی در سرای قلم از تلویزیون بین المللی سایبری دُرّ تی وی

تحلیل هفتگی دکتر مهدی خزعلی در سرای قلم از تلویزیون بین المللی سایبری دُرّ تی وی

۱- ملاقات سرکار خانم فائزه هاشمی با شهروند بهایی
۲- ریاست مجلس دهم