پنجشنبه , ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » ماموران امنیتی به فکر ابراز اقتدار افتاده اند

ماموران امنیتی به فکر ابراز اقتدار افتاده اند

 

آقای مهندس طبرزدی توسط ماموران امنیتی دستگیر و ناجوانمردانه به بند۲۰۹ امنیتی سیاهچال اوین انتقال یافت  .پسر آقای مهندس طبرزی در مصاحبه با تلویزیون بین المللی سایبری دُرّ تی وی از چگونگی ربودن و به زندان انداختن پدرش میگوید :