جمعه , ۱ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » به سخره گرفتن عدالتخانه و قضاوت به بهانه سحر و کهانت

به سخره گرفتن عدالتخانه و قضاوت به بهانه سحر و کهانت

توضیحی درباره نفوذ در “اداره فِرق و ادیان” – قسمت چهاردهم

روشهای موذیانه و خائنانه عناصر نفوذی و بقایای منفور سعید امامی برای اعلان جرم برعلیه “دگر اندیشی”، اندیشه ورزی، و اندیشه ورزان به شیوه های مستعمل قرون وسطایی