در نامه احمد منتظری خطاب به خامنه‌ای آمده است: «همان گونه که استحضار دارید شورای نگهبان در اقدامی غیرقانونی با ابطال آرای خانم دکتر مینو خالقی، نماینده منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، توهین بزرگی به ملت ایران و بالاخص مردم بیدار و آگاه اصفهان نموده ا

بر اساس گزارش سایت فارسی خبرگزاری العربیه.نت، از دبی  این نامه افزوده است: «تأیید این اقدام شورای نگهبان، توسط شورای حل اختلاف قوای سه گانه، در واقع مهر تأیید کلّ نظام جمهوری اسلامی بر این بدعت ناپسند است».

فرزند آیت‌الله منتظری ادامه داده است: «یکی از وظایف جنابعالی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران، حفاظت و حراست از آبروی نظام است؛ و چنانچه در راستای این انجام وظیفه، حقوق خانم مینو خالقی و مردم اصفهان را به آنان بازگردانید، این لطمه به آبروی نظام اسلامی تا حدود زیادی جبران می‌گردد».

احمد منتظری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به انتخاب یک مسلمان به شهرداری لندن نوشته است:‌ «حتماً استحضار دارید که در کمال تأسف فاصله بین دموکراسی پذیرفته شده در جهان امروز، با برخی اقدامات مسئولین جمهوری اسلامی تا چه حدّ است. در کشور انگلستان در شرایطی که توسط گروههای افراطی و به نام مسلمان، همچون داعش و القاعده، امنیت آنان به مخاطره افتاده است، فردی مسلمان و شیعه به عنوان شهردار پایتخت برگزیده می شود؛ و این مصداق دموکراسی، سعه صدر و حاکمیت ارزش‌های انسانی، تحسین همگان را برمی انگیزد؛ و با کمال تأسف در ایران که به جمهوریت، اسلامیت و پیروی از امام علی(ع) افتخار می کند، حتی فقهای عادل شیعه توسط شورای نگهبان ردّ صلاحیت می شوند!! و این قیاس موجب سرافکندگی و شرمساری دوستداران نظام و مدافعین واقعی انقلاب اسلامی است».

مینو خالقی از نامزدهای فهرست حامیان دولت در انتخابات اخیر مجلس شورای ایران بود که موفق شد به عنوان برگزیده سوم اصفهان انتخاب شود، اما شورای نگهبان پس از برگزاری انتخابات، او را رد صلاحیت و آرای او را باطل اعلام کرد.