پنجشنبه , ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » دستهبندی نشده » اگر خودتان رزمی کار نیستید تنها در تهران قدم نزنید!

اگر خودتان رزمی کار نیستید تنها در تهران قدم نزنید!

دو پسر ماشین سوار قصد ربایش دختری رزمی کار در غرب تهران را داشتند که با مقاومت او و امداد مردم طرجشان نا کام ماند و فرارکردند و سرانجام به دام پلیس افتادند

از سوی دیگر یک دختر جوان فرانسوی که در شمال تهران قدم میزد توسط چهار مهاجم  مورد آزار جنسی قرار گرفت. اکنون قوه قضائیه آماده محاکمه این چهار مهاجم جنسی است!