چهارشنبه , ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » طرح های جدید قرارگاه ثارالله در تهران و قم برای تخطئهء تاثیر ارزشمند کشف درمانگرانه دکتر طاهری – ۷

طرح های جدید قرارگاه ثارالله در تهران و قم برای تخطئهء تاثیر ارزشمند کشف درمانگرانه دکتر طاهری – ۷

بازیهای سلبی و ایجابی ناجوانمردانه به منظور در محاق نگاه داشتن دکتر محمدعلی طاهری، و مورد استفاده غاصبانه و نامشروع قرار دادن متد درمانگرانه مشهور به سایمنتولوژی

توضیحی درباره نفوذ در “اداره فِرق و ادیان” – قسمت سیزدهم
فعالیتهای سالهای گذشته اداره فِرَق و ادیان باعث تفرقه در جامعه و وارد آمدن آسیبهای بسیار زیاد نسبت به سلامت جامعه و امنیت روانی شهروندان شده است. از جانب دیگر در تمامی موارد، هزینه کردن از نام “اسلام” توسط عوامل مرموز نفوذی، بدبینی گسترده ای را در اقشار مختلف مردم نسبت به مکتب توحیدی و جامعِ مبانی عقلانی- وحیانی قرآن مجید، در سطح داخلی و بین المللی فراهم آورده استجامعِ مبانی عقلانی- وحیانی قرآن را نیز در سطح داخلی و بین المللی فراهم آورده است.