شنبه , ۱ مهر ۱۴۰۲
صفحه اول » حقوق بشر » برای جلوگیری از ادامه بهانه تراشی های بازپرس پرونده (حسینی)

برای جلوگیری از ادامه بهانه تراشی های بازپرس پرونده (حسینی)

در روز یکم اردیبهشت، کل مبلغ جریمه نقدی محمدعلی طاهری، به حساب دادگستری تهران پرداخت شده است

براین اساس اکنون دیگر ادامه بازداشت آقای محمدعلی طاهری را غیرقانونی، غیر شرعی و غیر منصفانه است.

 

محمودعلیزاده طباطبایی،  وکیل دادگستری  در یادداشتی بر صفحه فیس بوک خود نوشت: « امروز یکم اردیبهشت سال ٩۵ کل مبلغ جریمه (ردّ مال) موضوع حکم صادره سال٩٠ موکلم آقاى محمدعلى طاهرى به حساب دادگسترى واریز شد. آنگونه که پیشتر بیان شده بود، هرچند حکم صادر ناعادلانه و خارج از ضوابط شرعى و قانونى بوده است، دلیل واریز وجه، براى جلوگیرى از ادامه بازداشت موقت ایشان پس از حدود شش سال حبس که اکثرا در انفرادى نیز بوده است، مى باشد زیرا بازپرس و قاضى محترم رسیدگى کننده، شفاها عمده دلیل تمدید قرار را عدم پرداخت جریمه عنوان نمودند. اینجانب و همکارانم حسب وظیفه قانونى تقاضاى اعمال ماده١٣۴ ق. م. ا. را از دادگاه تجدیدنظر تسلیم نموده ایم و منتظر پذیرش آن از ناحیه دادگاه مى باشیم، لیکن براى جلوگیرى از ادامه غیرمنصفانه بازداشت موکلمان و تسریع در تبدیل قرار بازداشت، وجه مذکور واریز شد تا رسید آن به ضمیمه لایحه اى به مرجع قضائى تقدیم گردد.»
منبع:سایت «نجات با حلقه»