پنجشنبه , ۴ مرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » وکیل محمدعلی طاهری در گفتگو با هرانا از مفاصا حساب نهصدمیلیون تومانی موکلش خبر داد

وکیل محمدعلی طاهری در گفتگو با هرانا از مفاصا حساب نهصدمیلیون تومانی موکلش خبر داد

وکیل محمدعلی طاهری در گفتگو با هرانا از مفاصا حساب نهصدمیلیون تومانی موکلش خبر داد.

وی همچنین اعلام کرد که پس از مفاصا حساب مزبور و نیز به سر رسیدن دوران پنج ساله حبس اکنون لایحه ای مبتنی بر ماده۱۳۴ برای  ترخیص وی ارائه شده است.

 او معتقد است با این اقدام احتمال تبدیل قرار بازداشت او به وثیقه جدی تر شده است.