جمعه , ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » ماهیت اینترنت و محیط امنیتی و راهبردی متأثر از آن

ماهیت اینترنت و محیط امنیتی و راهبردی متأثر از آن

ماهیت اینترنت و محیط امنیتی و راهبردی متأثر از آن، به‌گونه‌ای است که در کنار فرصت‌های فراوان، قابلیت ایجاد تهدید و ناامنی داشته، الزام‌های خاص خود را در حوزة امنیت ملی طلب می‌کند.

فارس، ازجمله ویژگی‌های بارز امنیت ملی در جهان معاصر، تحول ابعاد و ماهیت آن است که با سرعت زیاد و چشمگیری در حال وقوع است. از این نظر، تحولات رخ‌داده در حوزة فناوری اطلاعات از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر حوزه‌ها برخوردار است. امنیت در فضای مجازی، ازجمله موضوع‌هایی است که به‌تازگی در حوزة مطالعات راهبردی مطرح شده است. ماهیت اینترنت و محیط امنیتی و راهبردی متأثر از آن، به‌گونه‌ای است که در کنار فرصت‌های فراوان، قابلیت ایجاد تهدید و ناامنی داشته، الزام‌های خاص خود را در حوزة امنیت ملی طلب می‌کند. از این منظر، مشخص می‌شود که امنیت ملی کشور با اینترنت و امنیت فضای مجازی پیوستگی مثبتی دارد. در این مقاله تلاش می‌شود چگونگی این پیوستگی در حوزة امنیتی (تروریسم، خرابکاری، عملیات جاسوسی)، حوزة سیاسی- فرهنگی و حوزة نظامی- دفاعی در حد توان بررسی و ارزیابی شود.

نویسنده:

محسن پالیزبان:  دکتری علوم سیاسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

فصلنامه سیاست – دوره 45، شماره 3، پاییز1394

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید