چهارشنبه , ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » وجهی معادل تقریبا یک میلیارد تومان که توسط دادگاه ردّش از موارد مندرجات مجازات بود توسط حامیان آقای دکتر طاهری جمع آوری و به حساب قوه قضائیه واریز شد

وجهی معادل تقریبا یک میلیارد تومان که توسط دادگاه ردّش از موارد مندرجات مجازات بود توسط حامیان آقای دکتر طاهری جمع آوری و به حساب قوه قضائیه واریز شد

دیگر برای ترخیص آقای دکتر محمدعلی طاهری از سیاهچال اوین – پس از شش سال زندان در سلول انفرادی و تحمل شکنجه های طاقت فرسای ناجوانمردانه روحی – جسمی – بهانه ای در دست دژخیمان و ضابطان دین فروش دنیاپرست باقی نمانده است.

423804820_14735_15237664228403833017