دوشنبه , ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » تصویری » آشنایی با عملکرد مرموز و مزورانه عوامل مشکوک و نفوذی در قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران – قسمت سوّم

آشنایی با عملکرد مرموز و مزورانه عوامل مشکوک و نفوذی در قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران – قسمت سوّم

 

آخوند محمود رضاقاسمی و شیوه ها و ترفندهای محیلانه او برای هزینه کردن از نظام و اسلام و رهبری
توضیحی درباره نفوذ در “اداره فِرق و ادیان” – قسمت نهم
فعالیتهای سالهای گذشته اداره فِرَق و ادیان باعث تفرقه در جامعه و وارد آمدن آسیبهای بسیار زیاد نسبت به سلامت جامعه و امنیت روانی شهروندان شده است. از جانب دیگر در تمامی موارد، هزینه کردن از نام “اسلام” توسط عوامل مرموز نفوذی، بدبینی گسترده ای را در اقشار مختلف مردم نسبت به مکتب توحیدی و جامعِ مبانی عقلانی- وحیانی قرآن مجید، در سطح داخلی و بین المللی فراهم آورده استجامعِ مبانی عقلانیء وحیانی قرآن را نیز در سطح داخلی و بین المللی فراهم آورده است