چهارشنبه , ۲۷ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » در زمینه حقوق بشر نیز دو طرف تاکید کردند وارد گفتگوهای حقوق بشری شوند.

در زمینه حقوق بشر نیز دو طرف تاکید کردند وارد گفتگوهای حقوق بشری شوند.

در پایان نشست مشترک فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طرفین بیانیه مشترکی صادر کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این بیانیه طرفین ضمن استقبال از روز اجرای برجام بعنوان کمک کنند به باز شدن فصل جدید در روابط، بر تعهد کامل به اجرای برجام تاکید کردند.

طرفین اجرای برجام، توسعه همکاری‌ها برای کمک به توسعه اقتصادی و رفاه و آسایش مردم، افزایش صلح و ثبات و امنیت منطقه‌ای و حل و فصل صلح آمیز اختلافات را بعنوان اهداف مشترک برشمردند.

طرفین برای تسهیل همکاری‌ها و آماده سازی گشایش نمایندگی اتحادیه اروپا در آینده بر اساس قوانین و مقررات ایران توافق کردند و مقرر شد در همین رابطه تیم رابط اتحادیه به تهران اعزام شود.

دو طرف در بحث مشورتهای سیاسی بر گفت‌وگوی سیاسی در سطح وزیر بطور سالانه و همچنین گفتگوهای سطح بالای منظم تاکید کردند.

در زمینه همکاری‌های اقتصادی، ضمن ورود به گفتگو در مباحث اقتصادی و مالی، همکاری مالی، بانکی، طرفین بر همکاری و مشارکت در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کردند، همچنین جستجوی راههای ارائه امکانات مالی، بانک سرمایه گذاری اروپا، گفتگو و همکاری در زمینه جهانگردی، صنعت، ساخت و ساز، نساجی و…، کمک و حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط، تبادل هیاتهای کاری، همکاری توسعه جهت تقویت بخش خصوصی، تقویت حضور در بازارهای دو طرف از دیگر زمینه‌های مورد گفتگو بوده است.

در خصوص همکاری‌های تجاری ضمن گفت‌وگو در زمینه تجارت و سرمایه گذاری، بر تبادل هیات، رسیدن به یک چارچوب حقوقی قراردادی بعنوان هدف گفت‌وگو‌ها، کمک اتحادیه اروپا به الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی WTO تاکید گردید.

در زمینه کشاورزی، همکاری در زمینه کشاورزی و مواد غذایی و استفاده از روش‌ها و فناوری‌های تولید، کمک به دسترسی محصولات ایران به بازار اروپا مورد توافق قرار گرفت.

در خصوص حمل و نقل، همکاری در توسعه حمل و نقل و افزایش ایمنی آن، تلاش برای رفع محدودیت پروازهای ایران ایر، صدور مجوز پرواز برای شرکت‌های ایرانی؛ همکاری فنی، تبادل نظر راجع به امکان انعقاد موافقتنامه هوایی، ایمنی حمل و نقل ریلی، همکاری در حمل و نقل جاده‌ای و شهری مورد توافق طرفین قرار گرفت.

در مبحث انرژی نیز بهبود شرایط سرمایه گذاری و تبادل تکنولوژی اجرای ابتکارات برای تقویت امنیت عرضه انرژی، همکاری در عرصه‌های چند جانبه، تقویت سرمایه گذاری و تبادل تکنولوژی، تسهیل سرمایه گذاری در پروژه‌های بالادستی و پائین دستی ایران، شروع گفت‌وگوی انرژی مورد تاکید قرار گرفت.

در زمینه همکاری هسته‌ای غیر نظامی، طرفین بر اجرای ضمیمه شماره ۳ برجام و اجرای اولین پروژه ایمنی هسته‌ای، تبادل تجربه در مورد تست فشار تاسیسات، پژوهش‌های مشترک در زمینه جوش هسته‌ای و گداخت هسته‌ای تاکید کردند و در خصوص برگزاری کنفرانس منطقه‌ای ایمنی هسته‌ای و «مجمع کسب و کار هسته‌ای»، طرفین بر تقویت چارچوب‌های مقررات ایران و هم سو کردن آن با استانداردهای بین المللی از طریق الحاق به کنفرانس‌های بین المللی مذاکره کردند

در بخش محیط زیست، همکاری در زمینه آلودگی هوا و آب، مدیریت منابع آب، حفظ طبیعت، تنوع زیستی، مبارزه با بیابان زایی، و مدیریت دفع زباله، تبادل تجربه در خصوص سیاست گذاری‌ها همکاری در مجامع بین المللی مورد تاکید قرار گرفت.

در مبحث حفاظت غیر نظامی نیز طرفین بر شناسایی و جلوگیری از فجایع از جمله در سطح منطقه‌ای و تبادل تجربه در این زمینه تاکید کردند.

در زمینه تحقیقات، طرفین بر مشارکت ایران در برنامه افق ۲۰۲۰ و برنامه تکمیلی آن درقالب اوراتوم، شراکت هسته‌ای تحقیقاتی، تبادل دانش و تبادل محقق، مبادله تجربیات در زمینه تکنولوزی و ابداع، صدور بیانیه تحقیقاتی توافق کردند.

 

در زمینه آموزش، بر تقویت پوشش برنامه اراسموس برای دانشجویان ایرانی، مشارکت موسسات آموزش عالی ایران در برنامه ژان مونه، برگزاری نمایشگاه‌ها و مراسم، تقویت حضور دانشجویان ایران در برنامه‌های اتحادیه اروپا مانند برنامه ماری کوری توافق بعمل آمد.

در بخش فرهنگ، طرفین بر توسعه گردشگری، حفظ و بازگرداندن اشیاء تاریخی، همکاریهای فرهنگی و برگزاری مراسم فرهنگی با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو برای شناساندن فرهنگ‌ها، همکاری در ورزش توافق کردند.

در زمینه حقوق بشر نیز دو طرف تاکید کردند وارد گفتگوهای حقوق بشری شوند.

در زمینه مبارزه بامواد مخدر ضمن تاکید بر تبادل تجربه تخصصی در زمینه‌های عرضه و تقاضا، ترانزیت، بر مقابله با عوامل ریشه‌ای مانند کاهش فقر و توسعه افغانستان، اتخاذ رویکرد متوازن در مبارزه با آن (در عین احترام به حقوق بشر) توافق نمودند.

در بحث مهاجرت، طرفین بر شروع گفتگو، تبادل اطلاعات درسطح ملی و منطقه‌ای تاکید کردند.

در خصوص موضوعات منطقه‌ای ضمن اشاره به متزلزل بودن شرایط منطقه، با اشاره به تهدیدات تروریسم، افراط گرایی و خشونت، بر نقش ایران و همکاری در ارتباط با قطعنامه WAVE تاکید کردند.

درامور بشردوستانه نیز بر ارتقاء هماهنگی‌ها در زمینه ارائه کمک به مردم سوریه، عراق، یمن و افغانستان تاکید و از جمهوری اسلامی ایران به خاطر ارائه خدمات بهداشتی آموزشی به افغان‌های مقیم، ادامه کمک‌های اتحادیه اروپا، تقدیر شد.