دوشنبه , ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » دیدار اعضای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر با نمایندگان پارلمان اروپا

دیدار اعضای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر با نمایندگان پارلمان اروپا

Dr-UE-Tahery

دیدار اعضای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران با تنی چند از نمایندگان پارلمان اروپا در ارتباط با پرونده دکتر طاهری – دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵