شنبه , ۵ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » آبروریزی جدید شورای نگهبان در فضولیهای بیجا و بی انتها

آبروریزی جدید شورای نگهبان در فضولیهای بیجا و بی انتها

مرتضی مُبَلّغ با اشاره به سکوت کامل و عدم واکنش شورای نگهبان در قبال عربده کشیهایِ چاله میدانی قاضی پور – از ارومیه- و رد صلاحیت مینو خالقی – از اصفهان اظهار داشت: متاسفانه برخی طلبکار هستند که اصلاح طلبان، شورای نگبهان را تضعیف میکنند!! در صورتی که این رفتارهای دوگانه و متناقض خود شورای نگهبان است که سبب تضعیف این نهاد میشود.

resized_582698_934

resized_582705_439

resized_582694_769