دوشنبه , ۷ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » رفت و آمدهای گسترده اعضای “حکومت اسلامی داعش” در کشورهای اروپایی پنهان از چشم نیروهای امنیتی

رفت و آمدهای گسترده اعضای “حکومت اسلامی داعش” در کشورهای اروپایی پنهان از چشم نیروهای امنیتی

نجم العشراوی بیست و پنج ساله همراه با صلاح عبدالسلام در ماه سپتامبر سفری به مجارستان داشته و سپس به پاریس رفته بودند

d9af5f3b-e725-41b3-86fb-ef7ec4f72dd0

درتمامی این رفت و آمدها، این افراد ماهرانه هویت خودرا از چشم ماموران امنیتی کشورهای اروپایی مخفی نگاه میداشتند. برای اجاره کردن منازل در بروکسل و در پاریس از کارتهای هویت تقلبی استفاده میکردند تا صاحبخانه و پلیس پی به ردّ آنها نبرند.

استنباط ماموران ضدتروریسم بلژیکی آن است که نجم العشراوی پس از جدا شدن از دوبرادر البکروی در فرودگاه بروکسل و جاسازی بمب خود در فرودگاه، همراه با بسته دیگری از مواد انفجاری به ایستگاه مترو رفته و با منفجر کردن آن مواد سبب کشته شدن عده دیگری از  مردم بیگناه شده است. در بمبی که درایستگاه مترو بلژیک منفجر شد قطعات میخ جاسازی شده بود که سبب جراحت عده بسیار زیادی نیز گردید

1e21ba7a-977f-43f7-848e-ed58de5bbae1_4x3_186x139 عکسبرداری با اشعه ایکس قطعه میخی را درکنار یه یک فرد عابر نشان میدهد